Uchwała Nr 69/2013

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 19 grudnia 2013 roku

w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na 2014 rok

 

Na podstawie art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 59 ust.3 pkt 1 i § 179 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§1

 

Uchwala się plan rzeczowo-finansowy Uczelni na 2014 rok, stanowiący załącznik do uchwały.

 

§2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Załączniki w wersji papierowej dostępne w pok. 113  w Biurze Organizacyjno-Prawnym  UJK

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-01-03 08:13:06
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-01-09 08:28:40

Liczba wyświetleń strony: 1337

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka