Uchwała  Nr 5/2014

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 stycznia 2014 roku

w sprawie uzupełnienia składu Senackiej Komisji Rozwoju, Budżetu i Finansów

 

       Na podstawie § 64 ust. 1 i 2 oraz § 67 pkt 1) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 28 ust. 3 Regulaminu Obrad Organów Kolegialnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uzupełnia skład Senackiej Komisji Rozwoju, Budżetu i Finansów poprzez dokonanie wyboru Pani dr hab. Lidii Michalskiej – Brachy prof. UJK.

 

 

§ 2

 

Skład Senackiej Komisji Rozwoju, Budżetu i Finansów uwzględniający postanowienia § 1 przedstawia się następująco:

 

1.  dr hab. Wojciech Saletra prof. UJK,

2.  dr hab. Piotr Bury prof. UJK,

3.  mgr Anna Chrobot,

4.  dr hab. Janusz Detka prof. UJK,

5.  dr hab. Barbara Gawdzik,

6.  prof. zw. dr hab. Stanisław Głuszek,

7.  prof. zw. dr hab. Wiesław Kaca,

8.  dr hab. Sławomir Koziej prof. UJK,

9.  dr Dorota Kozieł,

10. dr hab. Teodora Król prof. UJK,

11. prof. Wiesław Łuczaj,

12. dr hab. Zygmunt Matuszak prof. UJK,

13. prof. Jerzy Mądrawski,

14. dr hab. Lidia Michalska – Bracha prof. UJK,

15. dr hab. Grzegorz Miernik prof. UJK,

16. prof. zw. dr hab. Marek Pajek,

17. dr Mirosława Parlak,

18. dr Rafał Pawłowski,

19. dr Wiesław Rogalski,

20. dr Mirosław Rutkowski,

21. prof. zw. Władysław Szczepański,

22. dr Henryk Suchojad.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-02-03 12:07:26
Data aktualizacji:2014-02-03 12:07:27

Liczba wyświetleń strony: 1182

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka