Uchwała Nr 31/2014

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 24 kwietnia 2014 roku

w sprawie zmiany nazwy kierunku studiów informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

na Wydziale Humanistycznym 


Na podstawie art. 8 ust. 1 i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. 572 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 6 lit. b) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

§ 1

1.      Na Wydziale Humanistycznym zmienia się nazwę kierunku studiów pierwszego stopnia informacja
naukowa i bibliotekoznawstwo na informacja w przestrzeni publicznej dla studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2014/2015. Studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2014/2015 ukończą studia na kierunku pod nazwą: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo.

2.      Efekty kształcenia dla kierunku studiów informacja w przestrzeni publicznej są tożsame z efektami kształcenia kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, zatwierdzonymi  uchwałą nr 86/2012  Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 czerwca 2012 r. i stanowią załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-04-28 11:02:46
Data aktualizacji:2014-04-28 11:02:46

Liczba wyświetleń strony: 1173

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka