Uchwała Nr 1/2014

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 stycznia 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań związanych z realizacją zadania inwestycyjnego

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz na podstawie § 59 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 18 Statutu Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§ 1

1.  Senat Uniwersytetu wyraża zgodę na podjęcie działań związanych z realizacją przez Uczelnię zadania inwestycyjnego  polegającego na budowie na terenie campusu przy ul. Świętokrzyskiej
w Kielcach obiektu Centrum Rehabilitacji i Sportu.

2.  Szacunkowa całkowita wartość projektu, o którym mowa w ust. 1 wynosi 11 mln 137 tys zł.

3. Źródłem finansowania inwestycji będą w 55% środki pochodzące z RPO WŚ, w pozostałym zakresie środki zabezpieczone przez Uczelnię.

 

§  2

 

Przystąpienie do realizacji inwestycji może nastąpić pod warunkiem uzyskania środków finansowych na ten cel z RPO WŚ i posiadania przez Uczelnię środków w wysokości niezbędnej do realizacji zadania inwestycyjnego.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-02-03 12:02:31
Data aktualizacji:2014-02-03 12:02:31

Liczba wyświetleń strony: 1367

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka