Uchwała Nr 56/2014

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie uzupełnienia składu Senackiej Komisji Dydaktyki i Spraw Studenckich

 

       Na podstawie § 64 ust. 1 i 2 oraz § 67 pkt 4) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uzupełnia skład Senackiej Komisji Dydaktyki i Spraw Studenckich poprzez dokonanie wyboru Pani dr hab. Beaty Wojciechowskiej prof. UJK.

 

 

§ 2

 

Skład Senackiej Komisji Dydaktyki i Spraw Studenckich uwzględniający postanowienia § 1 przedstawia się następująco:

 

1. dr Marta Repelewicz – przewodniczący,

2. dr hab. Marek Dutkiewicz prof. UJK,

3. prof. dr hab. Andrzej Felchner,

4. dr Tomasz Chrząstek,

5. dr Dorota Kozieł,

6. prof. dr hab. Waldemar Kowalski,

7. Damian Liwocha (student),

8. dr hab. Lidia Michalska–Bracha prof. UJK,

9. dr Maria Obrusznik-Partyka,

10. dr Mirosława Parlak,

11.  dr Rafał Pawłowski,

12.  dr Mirosław Rutkowski,

13.  dr hab. Anna Świercz prof. UJK,

14.  mgr Agnieszka Świerczek,

15. dr hab. Monika Szpringer prof. UJK,

16.  mgr Irena Tośta,

17.  dr hab. Jacek Wilczyński prof. UJK,

18. dr hab. Beata Wojciechowska prof. UJK,

19.  dr Agnieszka Zaremba,

20.  dr hab. Piotr Zbróg prof. UJK.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-06-26 14:39:30
Data aktualizacji:2014-06-26 14:40:58

Liczba wyświetleń strony: 997

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka