Uchwała Nr 21/2014

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 27 marca 2014 r.

zmieniająca uchwałę nr 39/2013 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2014/2015

 

               

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. 572 ze zm) Senat ustala, co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale nr 39/2013 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2014/2015 wprowadza się następujące zmiany:

1)      W części I, w załączniku nr 2 do uchwały nr 39/2013 z dnia 29 maja 2013 r., na kierunku filologia wprowadza się następujące zmiany:

Kierunki i formy studiów

Kryteria kwalifikacji

Filologia

1. studia stacjonarne pierwszego stopnia
specjalności:

    - filologia angielska

 

 SM – Test pisemny:

-  język angielski

 

NM - Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:

-      język angielski

   - filologia germańska

  Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego

-    język niemiecki (w przypadku braku oceny z tego przedmiotu - język polski).

  - filologia rosyjska

  Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego

-    język rosyjski (w przypadku braku oceny z tego przedmiotu - język polski).

 2. studia  niestacjonarne pierwszego stopnia

specjalności:

- filologia angielska

SM – Test pisemny:

-  język angielski

 

NM - Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:

-      język angielski

 3. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów Kierunku filologia ze specjalnością filologia angielska

specjalność:

- filologia angielska

 

 

Konkurs dyplomów.

W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

 

3. studia stacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów ze znajomością języka rosyjskiego na poziomie B2

specjalność:

- filologia rosyjska

 

 

Konkurs dyplomów.

 

 

2)      W części I, w załączniku nr 2 do uchwały nr 39/2013 z dnia 29 maja 2013 r., zmienia się nazwę studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo na informacja w przestrzeni publicznej.

 

3)      W części I, w załączniku nr 2 do uchwały nr 39/2013 z dnia 29 maja 2013 r., zmienia się nazwę studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku komunikacja kulturowa na europejskie studia kulturowe.

 

4)      W części III, w załączniku nr 2 do uchwały nr 39/2013 z dnia 29 maja 2013 r., dodaje  się na kierunku zdrowie publiczne, pkt. 2  -  studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia dodaje się specjalność: organizacja działań ratowniczych w zagrożeniach cywilizacyjnych i społecznościowych dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku ratownictwo medyczne.

 

5)      W części V w załączniku nr 2 do uchwały nr 39/2013 z dnia 29 maja 2013 r., dodaje  się kierunek bezpieczeństwo narodowe - studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia – pod warunkiem uzyskania zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

Kryteria kwalifikacji: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:

- historia* lub wiedza o społeczeństwie* lub geografia lub język obcy.

 

 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-03-31 09:26:19
Data aktualizacji:2014-03-31 09:26:40

Liczba wyświetleń strony: 2192

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka