Uchwała Nr 55/2014

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 159/2012 w sprawie określenia liczby członków Senackiej Komisji Dydaktyki i Spraw Studenckich

 

 

Na podstawie § 64 ust. 1 i 2 oraz § 67 pkt 4)  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

W § 1 uchwały nr 159/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 3 września 2012 roku w prawie określenia liczby członków Senackiej Komisji Dydaktyki i Spraw Studenckich dokonuje się zmiany liczby członków Komisji na 20 osób.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-06-26 14:38:31
Data aktualizacji:2014-06-26 14:38:31

Liczba wyświetleń strony: 983

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka