Uchwała Nr 6/2014

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  30  stycznia  2014 roku

w sprawie zatwierdzenia planu wydawniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na 2014 r. 


Na podstawie  § 44 ust. 2 oraz § 59 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

§ 1

1.      Senat zatwierdza plan wydawniczy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

2.      Plan wydawniczy stanowi załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

 
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-02-03 12:08:39
Data aktualizacji:2014-03-10 10:25:26

Liczba wyświetleń strony: 1211

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka