Uchwała Nr 72/2014

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach

z dnia 30 października 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Uczelnię lokalu mieszkalnego
w Kielcach, ul. Turystyczna 9/23  

 

 

Na podstawie § 59 ust. 2 pkt 18  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat wyraża zgodę na sprzedaż przez Uniwersytet lokalu mieszkalnego  położonego w Kielcach, przy ul. Turystycznej 9/23 , o powierzchni użytkowej 108,4 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi: garażem nr 23 o powierzchni 17,3 m2 i piwnicą nr 23 o powierzchni 4 m2, dla którego urządzona jest księga wieczysta  KW nr 90253 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kielcach, za kwotę nie niższą, niż wynikającą z operatu szacunkowego.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-11-03 11:50:15
Data aktualizacji:2014-11-03 11:50:16

Liczba wyświetleń strony: 939

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka