Uchwała  Nr 81/2014

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 18 grudnia 2014 roku

w sprawie uchwalenia  planu rzeczowo-finansowego na 2015 rok

 

Na podstawie art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.)  oraz § 59 ust. 3 pkt 1) i § 179 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Uchwala się plan rzeczowo-finansowy Uczelni na 2015 rok, stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

Załączniki w wersji papierowej dostępne w pok. 113  w Biurze Organizacyjno-Prawnym  UJK

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-12-24 09:14:43
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-01-09 08:16:21

Liczba wyświetleń strony: 978

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka