Uchwała Nr 26/2014

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 24 kwietnia 2014 roku

w sprawie przyjęcia zasad i regulaminu ogólnopolskiego konkursu wiedzy o mediach

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 572 z późn. zm.) oraz na podstawie § 59 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 18 Statutu Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§ 1

 

1.      Senat wyraża pozytywną opinię w sprawie przyjęcia zasad i regulaminu ogólnopolskiego konkursu wiedzy o mediach.

2.      Zasady i regulamin, o których mowa w ust. 1 stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-04-28 10:03:07
Data aktualizacji:2014-04-28 10:03:07

Liczba wyświetleń strony: 1230

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka