Traci moc na podstawie uchwały nr 89/2016

   Uchwała Nr 67/2014

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 października 2014 roku

w sprawie powołania Komisji Statutowej

  

Na podstawie § 64 ust. 1 i 3 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 25 ust. 2 i 4 Regulaminu Obrad Organów Kolegialnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powołuje Komisję Statutową w składzie następującym:

 

 1. prof. Wiesław Caban,
 2. prof. Barbara Zbroińska,
 3. prof. Janusz Król,
 4. prof. Marek Przeniosło,
 5. prof. Zygmunt Matuszak,
 6. prof. Wiesław Łuczaj (WPiA),
 7. prof. Barbara Barszcz (WMP),
 8. dr Andrzej Adamczyk (WZiA),
 9. dr Grażyna Wiraszka (WNoZ),
 10. dr Tomasz Chrząstek (WH),
 11. dr Wiesław Rogalski (WNS),
 12. dr Maria Obrusznik – Partyka (WFH),
 13. mgr Krzysztof Karbownik (doktorant),
 14. Łukasz Kowalczyk (student).

 

§ 2

 

1. Świadczenie pomocy prawnej Komisji Statutowej powierza się:

1)      r. pr. Romanowi Wołowcowi,

2)      r. pr. Marcinowi Wrońskiemu.

2. W zakresie spraw pracowniczych świadczenie pomocy merytorycznej powierza się Kierownikowi Działu Kadr – Marcinowi Małkowi.

 

§ 3

 

1.  Traci moc obowiązującą uchwała nr 19/2011 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z 28 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Statutowej oraz wyboru jej przewodniczącego.

2.  Z chwilą utraty mocy obowiązującej uchwały, o której mowa w ust.1, dotychczasowa Senacka Komisja Statutowa ulega rozwiązaniu.

 

§ 4

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-11-03 11:34:37
Data aktualizacji:2016-11-28 14:15:49

Liczba wyświetleń strony: 958

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka