Uchylona uchwałą 8/2016

Uchwała Nr 71/2014

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach

z dnia 30 października 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Uczelnię lokalu mieszkalnego
w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 109/57  

 

 

Na podstawie § 59 ust. 2 pkt 18  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat wyraża zgodę na sprzedaż przez Uniwersytet własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego 109/57 m.8,
o powierzchni użytkowej 55,48 m2 , za kwotę nie niższą, niż wynikającą z operatu szacunkowego.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-11-03 11:49:09
Data aktualizacji:2016-02-05 13:33:49

Liczba wyświetleń strony: 921

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka