Uchwała Nr 3/2014

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 stycznia 2014 roku

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Senatu

 

 

Na podstawie § 108  ust. 1 pkt 1), pkt 3) i pkt 5), oraz ust.7 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach stwierdza wygaśnięcie mandatu następującym członkom Senatu:

1)      dr. hab. Kazimierz Luciński prof. UJK,

2)      Kinga Mochocka,

3)      Łucja Marasek,

4)      Marek Borowski,

5)      Monika Świdzińska,

6)      Wioletta Winkler.

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-02-03 12:04:17
Data aktualizacji:2014-02-03 12:05:32

Liczba wyświetleń strony: 1255

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka