Sprostowanie w uchwale Nr 30/2014 

Uchwała Nr 10/2014

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  27 lutego 2014 roku

w sprawie utworzenia kierunku lekarskiego na Wydziale Nauk o Zdrowiu  


Na podstawie art. 8 ust. 1 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. 572 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 6 lit. b) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

§ 1

1.      Na Wydziale Nauk o Zdrowiu tworzy się od roku akademickiego 2015/2016 kierunek lekarski na poziomie studiów jednolitych magisterskich o profilu praktycznym pod warunkiem uzyskania decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, uprawniającej do prowadzenia studiów na tym kierunku.

2.      Określa się efekty kształcenia dla kierunku lekarskiego na poziomie studiów jednolitych magisterskich o profilu praktycznym, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-03-10 09:04:01
Zaktualizował w BIP:Baran Grzegorz
Data aktualizacji:2019-05-13 14:09:06

Liczba wyświetleń strony: 1291

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka