Uchwała Nr 23/2014

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 24 kwietnia 2014 roku

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z  dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. 572 ze zm.) oraz § 12 ust. 11 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Na podstawie wniosku Rady Wydziału Humanistycznego Senat nadaje tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Panu prof. dr. hab. Waleremu Pisarkowi, wybitnemu językoznawcy, prasoznawcy, specjaliście z zakresu komunikowania masowego, organizatorowi życia naukowego, niestrudzonemu popularyzatorowi wiedzy, mistrzowi kilku pokoleń polonistów i dziennikarzy, człowiekowi szczególnie zasłużonemu dla nauki i kultury polskiej.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-04-28 09:56:27
Data aktualizacji:2014-04-28 09:56:28

Liczba wyświetleń strony: 1547

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka