Uchwała  Nr 24/2014

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 z dnia 24 kwietnia 2014 roku

w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Senackiej Komisji Dydaktyki i Spraw Studenckich

 

Na podstawie § 108 ust. 1 pkt 3) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:


§ 1

 

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, stwierdza wygaśnięcie mandatu członka  Senackiej Komisji Dydaktyki i Spraw Studenckich Panu Mateuszowi Pawlusińskiemu.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-04-28 09:57:53
Data aktualizacji:2014-04-28 09:57:54

Liczba wyświetleń strony: 1137

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka