Uchwała Nr 51/2014

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Senatu

 

Na podstawie § 108  ust. 1 pkt 3) i pkt 4) oraz ust. 7 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach stwierdza wygaśnięcie mandatu następującym członkom Senatu:

1)      dr hab. Marek Kątny prof. UJK,

2)      Agata Szrek.

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-06-26 14:28:03
Data aktualizacji:2014-06-26 14:28:23

Liczba wyświetleń strony: 985

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka