Uchwała Nr 70/2014

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 października 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Kielcach, przy al. IX Wieków Kielc 19

 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. 572 ze zm.) oraz § 59 ust. 3 pkt 4 lit. a) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat wyraża zgodę na ustanowienie na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kielcach i jego następców prawnych nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Uczelni, położonych w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19 i oznaczonych jako działki: 111/3 o powierzchni 0,8994  ha oraz 111/5
o powierzchni 0,0102 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta KI1L/00090805/7.

 

 § 2

 

Ustanowienie służebności, o których mowa w § 1 uchwały nastąpi po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. Skarbu Państwa. 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-11-03 11:42:30
Data aktualizacji:2014-11-03 11:42:30

Liczba wyświetleń strony: 927

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka