Uchwała Nr 61/2014

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 września 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu działań Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2013/2014 wynikającego ze strategii rozwojowej UJK w latach 2012-2016

Na podstawie 59 ust.2 pkt 14 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się co następuje:

§ 1

1.      Zatwierdza się  sprawozdanie z wykonania planu działań Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2013/2014 wynikającego ze strategii rozwojowej UJK w latach 2012-2016.

2.      Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

Załączniki w wersji papierowej dostępne w pok. 113  w Biurze Organizacyjno-Prawnym  UJK

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-09-29 11:16:36
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-01-09 08:16:09

Liczba wyświetleń strony: 1307

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka