Uchwała  Nr 53/2014

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Senackiej Komisji Wydawnictw i Bibliotek

 

       Na podstawie § 108 ust. 1 pkt 4) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:


§ 1

 

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, stwierdza wygaśnięcie mandatu członka  Senackiej Komisji Wydawnictw i Bibliotek Panu dr hab. Markowi Kątnemu prof. UJK.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-06-26 14:37:13
Data aktualizacji:2014-06-26 14:37:13

Liczba wyświetleń strony: 956

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka