Uchwała Nr 59/2014

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 września 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zwrot przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego

w Kielcach nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 164

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572) oraz § 59 ust. 3 pkt 4 lit. a Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat wyraża zgodę na zwrot przez Uniwersytet zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 164 oznaczonej w ewidencji gruntów działkami o nr 195/9, 195/10, 186/4 i 186/5 oraz 2/1 dla której to nieruchomości urządzona jest księga wieczysta
KW PT1P/00048313/1.

 

§ 2

 

Zwrot nieruchomości, o której mowa w § 1 uchwały może nastąpić po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. Skarbu Państwa. 

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-09-29 10:58:26
Data aktualizacji:2014-09-29 10:58:27

Liczba wyświetleń strony: 962

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka