Uchwała Nr 66/2014

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 października 2014 roku

w sprawie określenia liczby członków Komisji Statutowej oraz zakresu jej działania

  

Na podstawie § 64 ust. 1 i 3 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 25 ust. 2 Regulaminu Obrad Organów Kolegialnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach określa liczbę członków Komisji Statutowej łącznie z przewodniczącym na 14 osób.

 

 

§ 2

 

Komisja Statutowa jest Komisją powołaną w celu przygotowania projektu zmian w statucie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i przedłożenia go Senatowi Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

§ 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-11-03 11:33:26
Data aktualizacji:2014-11-03 11:33:26

Liczba wyświetleń strony: 940

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka