Uchwała Nr 37/2014

Senatu Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 maja 2014 roku

w sprawie podziału wyniku finansowego za 2013 rok

 

 

Na podstawie art.53 ust.3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.z 2013 r. , poz. 330 ze zm.) oraz § 59 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

  1. Wynik finansowy Uniwersytetu za rok 2013 stanowi stratę netto w kwocie  10 520 421,22 zł.
  2. Strata w kwocie 10 520 421,22  zł. zmniejszy fundusz zasadniczy Uniwersytetu.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-06-04 11:47:06
Data aktualizacji:2014-06-04 11:47:06

Liczba wyświetleń strony: 1001

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka