Traci moc na podstawie uchwały nr 147/2020

Uchwała Nr 83/2014

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 18 grudnia 2014 roku

w sprawie określania szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych z tytułu odsetek od studenta, doktoranta, słuchacza lub uczestnika kursu 

 

           

Na podstawie  art. 100 ust. 2 ustawy z  dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 59 ust.2 pkt 19 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

 

§1

 

Należności pieniężne z tytułu zaległych odsetek, mające charakter cywilnoprawny, przypadające Uczelni od studenta, doktoranta, słuchacza lub uczestnika kursu mogą być umarzane z końcem roku kalendarzowego, jeżeli ich wysokość nie przekracza kwoty 15,00 zł.

 

§2

 

1.      Do umarzania należności właściwy  jest  rektor  albo  prorektor do spraw filii.

2.      Umorzenie należności następuje w formie jednostronnego, pisemnego oświadczenia woli na podstawie zestawienia przygotowanego przez kwestora zgodnie z informacją otrzymaną
z podstawowych jednostek organizacyjnych.

 

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Wytworzył:Rektor
Data wytworzenia:2014-12-18
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-12-24 09:19:00
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-12-31 12:00:39

Liczba wyświetleń strony: 1054

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka