Uchwała Nr 30/2014

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  24 kwietnia  2014 roku

w sprawie sprostowania omyłki w uchwale Senatu nr 10/2014 z dnia 27 lutego 2014 r.
w sprawie utworzenia kierunku lekarskiego na Wydziale Nauk o Zdrowiu
  


Na podstawie art. 8 ust. 1 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. 572 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 6 lit. b) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

§ 1

1.      W uchwale Senatu nr 10/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie utworzenia kierunku lekarskiego na Wydziale Nauk o Zdrowiu prostuje się oczywistą omyłkę, w ten sposób, że w załączniku do uchwały - EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU LEKARSKIEGO, wykreśla się wyrazy: ” oraz nauk społecznych”.

2.      Uwzględniając postanowienia ust. 1, uchwala się tekst jednolity załącznika do uchwały
nr 10/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie utworzenia kierunku lekarskiego na Wydziale Nauk o Zdrowiu -EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU LEKARSKIEGO, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-04-28 10:59:52
Zaktualizował w BIP:Baran Grzegorz
Data aktualizacji:2019-05-13 14:10:27

Liczba wyświetleń strony: 1220

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka