Zmiany w uchwale 69/2014

Uchwała  Nr 38/2014

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 maja 2014 roku

w sprawie uchwalenia  planu rzeczowo-finansowego na 2014 rok

 

Na podstawie art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.)  oraz § 59 ust. 3 pkt 1) i § 179 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

  

Uchwala się plan rzeczowo-finansowy Uczelni na 2014 rok, stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-06-04 11:48:36
Data aktualizacji:2014-11-03 11:39:47

Liczba wyświetleń strony: 1112

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka