Uchwała Nr 7/2014

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 stycznia 2014 roku

w sprawie nadania auli wykładowej imienia Stanisława Staszica

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 572 z późn. zm.) oraz na podstawie § 59 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 18 Statutu Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

W uznaniu zasług Stanisława Staszica, wybitnego pisarza i publicysty, autora reform państwowych
w XVIII i XIX wieku, organizatora życia społeczno-gospodarczego oraz prekursora Staropolskiego Okręgu Przemysłowego i założyciela pierwszej w regionie świętokrzyskim Wyższej Szkoły Akademiczno-Górniczej, Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach postanawia:

 

§ 1

 

1.      Nadać auli wykładowej w budynku Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego, przy
ul. Świętokrzyskiej nazwę: „Aula imienia Stanisława Staszica”.

2.      Nazwę auli umieścić  przy wejściu do niej, a popiersie Stanisława Staszica wewnątrz auli.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-02-03 12:09:23
Data aktualizacji:2014-03-10 10:24:17

Liczba wyświetleń strony: 1129

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka