Uchwała Nr 15/2014

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 27 lutego 2014 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy naukowej z Omskim Państwowym Agrarnym Uniwersytetem imienia P. A. Stołypina

 

           

Na podstawie  art. 62 ust. 1 ustawy z  dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U.z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 2) lit. d) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§1

 

1.        Senat wyraża zgodę na zawarcie przez rektora umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach a Omskim Państwowym Agrarnym Uniwersytetem imienia
P. A. Stołypina.

2.        Projekt umowy stanowi załącznik do uchwały.

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-03-10 09:12:44
Data aktualizacji:2014-03-10 09:12:45

Liczba wyświetleń strony: 1151

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka