Traci moc na podstawie uchwały 48/2018

Uchwała Nr 64/2014

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 września 2014 roku

w sprawie określenia wzorów umowy o warunkach i zasadach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

Na podstawie art. 160a ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

1.    Wprowadza się wzór umowy o warunkach pobierania i ustaleniu wysokości opłat jednorazowych oraz opłat za usługi edukacyjne w toku studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2.    Wprowadza się wzór umowy o warunkach i zasadach  odpłatności za studia niestacjonarne  prowadzone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

1.    Dotychczas obowiązujące umowy zawarte ze studentami dostosowuje się do obowiązujących  przepisów  w terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku.

2.    Ze studentami, z którymi dotychczas nie zawarto umowy, zawiera się umowy zgodnie
z wzorami określonymi w § 1.

 

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2014-09-29 11:24:04
Data aktualizacji:2018-07-04 08:00:37

Liczba wyświetleń strony: 1712

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka