Uchwała Nr 54/2014

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie uzupełnienia składu Senackiej Komisji Wydawnictw i Bibliotek

 

       Na podstawie § 64 ust. 1 i 2 oraz § 67 pkt 3) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uzupełnia skład Senackiej Komisji Wydawnictw i Bibliotek poprzez dokonanie wyboru Pani dr hab. Beaty Wojciechowskiej prof. UJK.

 

§ 2

Skład Senackiej Komisji Wydawnictw i Bibliotek uwzględniający postanowienia § 1 przedstawia się następująco:

 

1.      dr hab. Grzegorz Miernik prof. UJK – przewodniczący,

2.      mgr Anna Chrobot,

3.      prof. zw. dr hab. Andrzej Felchner,

4.      dr Maria Obrusznik-Partyka,

5.      dr hab. Wojciech Saletra prof. UJK,

6.      dr Henryk Suchojad,

7.      dr hab. Edyta Suliga,

8.      dr hab. Anna Świercz prof. UJK,

9.      dr hab. Jacek Wilczyński prof. UJK,

10.  dr hab. Beata Wojciechowska prof. UJK,

11.  dr Agnieszka Zaremba.”

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-06-26 14:36:17
Data aktualizacji:2014-06-26 14:36:17

Liczba wyświetleń strony: 993

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka