Uchwała Nr 16/2014

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 27 marca 2014 roku

w sprawie wniosku o przyznanie nagrody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego  

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. 572 ze zm.)  oraz § 59 ust. 2 pkt 18) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Senat wyraża pozytywną opinię w sprawie wniosku o przyznanie nagrody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego Panu prof. zw. dr hab. Jerzemu Jaskierni.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-03-31 09:17:26
Data aktualizacji:2014-03-31 09:17:26

Liczba wyświetleń strony: 1170

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka