Uchwała zmieniona uchwałą nr 62/2015, 74/2016 oraz 39/2017
 Uchwała  Nr 41/2014
Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie uprawnień uczestników olimpiad przedmiotowych i konkursów, ubiegających się o przyjęcie na studia w latach akademickich  2015/2016 - 2017/2018

 

            Na podstawie art.169 ust. 8-9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. 572 ze zm.) Senat uchwala, co następuje:

 

§ 1

Ustala się zasady przyjęć na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów, określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uprawnienia określone w załączniku nr 1 przysługują laureatom, ubiegających się o przyjęcie na studia. Podstawą preferencji jest wynik uzyskany w olimpiadach i konkursach, zarówno w roku egzaminu maturalnego, jak i w latach wcześniejszych.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2014-06-04 12:14:02
Data aktualizacji:2017-07-11 10:01:01

Liczba wyświetleń strony: 1946

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka