Uchwała Nr 13/2014

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 27 lutego 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Uczelnię lokalu mieszkalnego

w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego nr 109/11  

 

 

Na podstawie § 59 ust. 2 pkt 18  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat wyraża zgodę na sprzedaż przez Uniwersytet własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego  położonego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego 109/11, o powierzchni użytkowej 56,98 m2 , za kwotę nie niższą, niż wynikającą z operatu szacunkowego.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-03-10 09:09:17
Data aktualizacji:2014-03-10 09:09:17

Liczba wyświetleń strony: 1108

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka