Uchwała Nr 57/2014

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 września 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta

 

Na podstawie art. 120 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572) oraz § 193 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat wyraża zgodę na przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta na dalsze dwa lata niżej wymienionym osobom:

1)      dr Małgorzata Strzyż,

2)      dr Jolanta Szczurkowska.

 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-09-29 10:55:05
Data aktualizacji:2014-09-29 10:55:05

Liczba wyświetleń strony: 1040

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka