Uchwała  Nr 15/2018

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 marca 2018 roku

 

zmieniająca uchwałę nr 81/2017 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 września 2017 roku w sprawie ustalenia wieloletniego planu inwestycyjnego dla przedsięwzięcia pn. „MEDPAT - Doposażenie zakładów naukowych - badania
z zakresu ochrony zdrowia”

 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz § 59 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 19) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

W § 1 uchwały Nr 81/2017 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 września 2017 roku w sprawie ustalenia wieloletniego planu inwestycyjnego dla przedsięwzięcia pn. „MEDPAT - Doposażenie zakładów naukowych – badania z zakresu ochrony zdrowia”   dotychczasową treść ust. 1 zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

„1. Senat Uniwersytetu zatwierdza wieloletni plan inwestycyjny na lata 2017-2021 dla zadania inwestycyjnego  pod nazwą „MEDPAT - Doposażenie zakładów naukowych - badania z zakresu ochrony zdrowia” dotyczącego rozbudowy infrastruktury naukowo badawczej Wydziału Lekarskiego
i Nauk o Zdrowiu oraz Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego i zwiększenie jej komercyjnego wykorzystania w obszarze badań naukowych z zakresu onkologii, terapii radiacyjnej, posturologii
i analizy ruchu:

 

Lata realizacji

Nakłady

(w tys. zł)

Źródła finansowania

(w tys. zł)

 

 

Środki własne UJK

Środki własne – wkład przedsiębiorstw

Środki UE

2017

232,7

232,7

-

-

2018

11 300,0

2 737,8

9,5

8 552,7

2019

13 500,0

3 488,4

-

10 011,6

2020

14 300,0

3 695,1

-

10 604,9

2021

6 762,0

1 782,5

-

4 979,5

Razem

46 094,7

11 936,5

9,5

34 148,7

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-04-04 08:37:02
Data aktualizacji:2018-04-04 08:37:03

Liczba wyświetleń strony: 948

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka