Uchwała Nr 54/2018

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 27 września 2018 r.

 

zmieniająca uchwałę nr 50/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia efektów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(t. jedn. Dz. U. z 2017,  poz. 2183 z późn. zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 6) lit. b) Statutu  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Senat uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale nr 50/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie określenia efektów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela zmienia się dotychczasową treść załącznika „EFEKTY KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWUĄCEGO DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA – PROFIL PRAKTYCZNY i OGÓLNOAKADEMICKI” i nadaje mu się treść wg załącznika do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  2. Traci moc obowiązującą uchwała nr 43/2018 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
    w Kielcach z dnia 28 czerwca 2018 roku  w sprawie określenia efektów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela zmieniająca uchwałę nr 50/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia efektów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-10-05 15:16:43
Data aktualizacji:2018-10-05 15:16:43

Liczba wyświetleń strony: 1060

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka