Uchwała Nr 31/2018

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 26 kwietnia 2018 roku

w sprawie zmiany składu Senackiej Komisji Wydawnictwa, Biblioteki i Archiwum

 

 

Na podstawie § 64 ust. 1 i 2 oraz § 67 pkt 3) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

1. W § 1 uchwały nr 58/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia
1 września 2016 roku, w sprawie powołania Senackiej Komisji Wydawnictwa, Biblioteki
i Archiwum dokonuje się zmiany liczby członków Komisji na 8 osób.

2. Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odwołuje ze składu Senackiej Komisji Wydawnictwa, Biblioteki i Archiwum Pana prof. zw. dr hab. Marka Przeniosło, Pana dr hab. Wojciecha Saletrę, prof. UJK oraz Pana dr hab. Macieja Szargota, prof. UJK.

 

§ 2

 

Skład Senackiej Komisji Wydawnictwa, Biblioteki i Archiwum powołanej uchwałą Nr 58/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji Wydawnictwa, Biblioteki i Archiwum z uwzględnieniem zmian wynikających z § 1 jest następujący:

 

 

  1. dr Tomasz Chrząstek,
  2. dr hab. Janusz Detka, prof. UJK,
  3. prof. zw. dr hab. Andrzej Felchner,
  4. dr hab. Michalska-Bracha Lidia, prof. UJK,
  5. dr Małgorzata Strzyż,
  6. dr Henryk Suchojad,
  7. dr hab. Edyta Suliga, prof. UJK,
  8. dr hab. Beata Wojciechowska, prof. UJK.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-05-07 08:30:11
Data aktualizacji:2018-05-07 08:30:12

Liczba wyświetleń strony: 1000

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka