Uchwała Nr 37/2018

Senatu Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach

 z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie podziału wyniku finansowego za 2017 rok

 

Na podstawie art.53 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 r. nr 395 ze zm.) oraz § 59 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

 

§ 1

Na podstawie pozytywnej opinii wyrażonej przez biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym za rok 2017, wynik finansowy Uniwersytetu za rok 2017 stanowi zysk netto w kwocie 3 445 051,83  i zwiększa fundusz zasadniczy.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2018-05-29 14:00:58
Data aktualizacji:2018-05-29 14:00:58

Liczba wyświetleń strony: 992

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka