Uchwała Nr 27/2018

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 marca 2018 roku

 

zmieniająca uchwałę nr 60/2017 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych Filii w Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku  Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. 2183 ze zm.) i  § 7 ust. 1  rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. z 2016, poz. 1596 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 6 lit. b) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

§ 1

  1. W  § 1  uchwały nr 60/2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków prowadzonych na Nauk Społecznych Filii w Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dodaje się ust. 3 następującej treści:

„3. Przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych do obszaru kształcenia, dziedzin nauki i dyscyplin naukowych określa załącznik nr 7.”

  1. Treść załącznika nr 7:

„Załącznik nr 7

Przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych
do obszaru kształcenia, dziedzin nauki i dyscyplin naukowych

 

Lp.

Kierunek

Poziom

Obszar

Dziedzina

Dyscyplina

1

Bezpieczeństwo narodowe

pierwszego stopnia

nauk społecznych

nauk społecznych

- dyscyplina wiodąca: nauki o bezpieczeństwie

- dyscyplina uzupełniająca: nauki o polityce.

drugiego stopnia

2

Ekonomia

pierwszego stopnia

nauk ekonomicznych

- dyscyplina wiodąca: ekonomia

- dyscypliny uzupełniające: nauki o zarządzaniu, finanse.

3

Pedagogika

pierwszego stopnia

nauk społecznych

- dyscyplina wiodąca: pedagogika

drugiego stopnia

4

Zarządzanie

pierwszego stopnia

nauk ekonomicznych

- dyscyplina wiodąca: nauki o zarządzaniu

- dyscypliny uzupełniające: ekonomia,

finanse

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-04-04 12:07:13
Data aktualizacji:2018-04-04 12:07:13

Liczba wyświetleń strony: 988

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka