Uchwała nr 12/2018

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 marca 2018 roku

 

zmieniająca uchwałę nr 4/2018 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 25 stycznia 2018 w sprawie zatwierdzenia planu wydawniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na 2018 r.

 

Na podstawie § 44 ust. 2 oraz § 59 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach, uchwala się co następuje: 

§ 1

  1. W uchwale 4/2018 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchyla się załącznik nr 1 – plan wydawniczy na rok 2018 rok – Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
    w Kielcach.
  2. Wprowadza się nowy plan wydawniczy na rok 2018 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-04-04 08:21:35
Data aktualizacji:2018-04-04 08:21:35

Liczba wyświetleń strony: 1009

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka