Uchwała Nr 7/2018

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 22 lutego 2018 roku

 

w sprawie stwierdzenia zgodności uchwały nr 2/2018 Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z ustawą – Prawo
o szkolnictwie wyższym oraz statutem Uczelni

 

 

            Na podstawie art. 202 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2183 ze zm.) oraz na podstawie  § 59 ust. 2 pkt 10) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się, co następuje:

 

 

§1

 

1.    Senat stwierdza zgodność uchwały nr 2/2018 Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie zmiany Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) oraz ze statutem Uczelni. 

2.    Uchwała, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-02-27 09:03:22
Data aktualizacji:2018-02-27 09:03:23

Liczba wyświetleń strony: 1032

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka