Uchwała Nr 16/2018

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  29 marca 2018 roku

 

w sprawie utworzenia kierunku studiów pierwszego stopnia o nazwie inżynieria danych o profilu ogólnoakademickim


Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4) w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 6) lit. b) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

§ 1

  1. Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach tworzy się od  roku akademickiego 2018/2019  kierunek studiów pierwszego stopnia
    o nazwie inżynieria danych o profilu ogólnoakademickim.

 

  1. Określa się efekty kształcenia dla  kierunku studiów inżynieria danych na poziomie pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, który zostanie utworzony na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Efekty kształcenia, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowią załączniki do uchwały:
  1. załącznik nr 1 - efekty kształcenia w języku polskim,
  2. załącznik nr 2 - efekty kształcenia w języku angielskim.

 

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-04-04 11:14:14
Data aktualizacji:2018-04-04 11:14:15

Liczba wyświetleń strony: 1026

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka