Uchwała Nr 19/2018

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 marca 2018 r.

 

zmieniająca uchwałę nr 13/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2016/2017

 

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(t. jedn. Dz. U. z 2017,  poz. 2183 z późn. zm.) Senat uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale nr 13/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2016/2017 dokonuje się zmiany w załączniku nr 2 do uchwały Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2016/2017, w części 3. Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu w pkt. 2 studia niestacjonarne jednolite magisterskie prowadzone w języku angielskim (6-cio letnie) dokonuje się sprostowania omyłki poprzez zastąpienie wyrazu „niestacjonarne” wyrazem „stacjonarne”.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-04-04 11:27:35
Data aktualizacji:2018-04-04 11:27:35

Liczba wyświetleń strony: 1059

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka