Uchwała Nr 49/2018

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 czerwca 2018 roku

zmieniająca uchwałę nr 28/2018 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na rok akademicki 2018/2019

 

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

  1. W załączniku do uchwały nr 28/2018 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
    z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na rok akademicki 2018/2019 dodaje się 20 miejsc dla kierunku studiów filologia, specjalność filologia rosyjska - studia drugiego stopnia na Wydziale Humanistycznym.
  2. Liczba miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na rok akademicki 2018/2019, w tym planowana liczba przyjęć na pierwszy rok studiów określa się następująco:

 

LICZBA MIEJSC NA STUDIACH STACJONARNYCH w roku akademickim 2018/2019

 

ogółem

w tym planowana liczba przyjęć
na I rok studiów

podstawowa jednostka/kierunek

studia stacjonarne

Wydział Humanistyczny

 

pierwszego stopnia

drugiego stopnia

ogółem

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

250

55

40

95

Filologia (filologia angielska)

370

80

45

125

Filologia (filologia germańska)

140

40

25

65

Filologia (filologia rosyjska)

40

20

20

40

Filologia polska

180

45

40

85

Historia

100

25

20

45

Lingwistyka stosowana

100

30

 

30

Militarystyka historyczna

20

20

 

20

Organizacja turystyki historycznej

20

20

 

20

Zarządzanie informacją i bibliotekoznawstwo

20

20

 

20

razem

1240

355

190

545

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 

pierwszego stopnia

drugiego stopnia

ogółem

Biologia

150

30

20

50

Biotechnologia

180

30

30

60

Chemia

130

30

20

50

Fizyka

20

20

20

40

Fizyka techniczna

50

20

 

20

Geografia

80

20

25

45

Informatyka

150

36

 

36

Inżynieria danych**

36

36

 

36

Data Engineering** studia prowadzone w języku angielskim

20

20

 

20

Matematyka

90

24

20

44

Ochrona środowiska

80

20

20

40

Ochrona środowiska-studia inżynierskie

50

20

 

20

Rolnictwo ekologiczne

60

20

 

20

Turystyka i rekreacja

200

45

 

45

Zdrowie środowiskowe

20

20

 

20

razem

1316

391

155

546

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

 

pierwszego stopnia/jed.mgr

drugiego stopnia

ogółem

Dietetyka

100

50

 

50

Fizjoterapia-jednolite mgr

400

80

80

160

Kierunek lekarski - jednolite mgr

300

75

 

75

studia prowadzone w języku angielskim

80

50

 

50

miejsca dla cudzoziemców*

5

5

 

5

Kosmetologia

180

45

50

95

Pielęgniarstwo

440

90

75

165

Położnictwo

220

50

30

80

Ratownictwo medyczne

200

60

 

60

Wychowanie fizyczne

230

60

50

110

Zdrowie publiczne

150

25

20

45

studia dla absolwentów ratownictwa medycznego

 

 

20

20

razem

2305

590

325

915

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

 

pierwszego stopnia/jed.mgr

drugiego stopnia

ogółem

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

120

25

20

45

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

130

25

20

45

Visual Arts** studia prowadzone w języku angielskim

30

15

15

30

Kryminologia stosowana

180

60

 

60

Pedagogika

680

160

120

280

Psychologia-jednolite mgr

290

90

 

90

Praca socjalna

120

20

25

45

Wzornictwo

90

25

 

25

razem

1640

420

200

620

Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania

 

pierwszego stopnia/jed.mgr

drugiego stopnia

ogółem

Administracja

470

75

110

185

Bezpieczeństwo narodowe

410

90

75

165

Ekonomia

350

65

80

145

Finanse i rachunkowość

230

75

 

75

Logistyka

200

60

 

60

Politologia

40

20

20

40

Prawo - jednolite mgr

320

90

 

90

Scandinavian studies (Studia skandynawskie) studia prowadzone w języku angielskim

40

20

 

20

Stosunki międzynarodowe

80

20

 

20

Zarządzanie

420

60

110

170

razem

2560

575

395

970

Wydział Filologiczno-Historyczny

 

pierwszego stopnia

drugiego stopnia

ogółem

Administracja

70

30

 

30

Filologia (filologia angielska)

160

60

20

80

Historia

100

20

20

40

razem

330

110

40

150

Wydział Nauk Społecznych

 

pierwszego stopnia

drugiego stopnia

ogółem

Bezpieczeństwo narodowe

180

30

40

70

Ekonomia

70

25

 

25

Pedagogika

250

60

40

100

Zarządzanie

70

20

 

20

razem

570

135

80

215

Wydział Zamiejscowy w Sandomierzu

 

pierwszego stopnia

drugiego stopnia

ogółem

e-Administracja

30

30

 

30

Filologia (filologia angielska)

70

30

 

30

Kosmetologia

60

25

 

25

Mechatronika

80

30

 

30

Zdrowie publiczne

25

25

 

25

razem

265

140

0

140

razem UJK

10226

2716

1385

4101

*w rozumieniu art.43 ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym

**kierunek planowany do uruchomienia w roku 2018/2019

     
               

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-07-03 10:34:13
Data aktualizacji:2018-07-03 10:38:48

Liczba wyświetleń strony: 1095

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka