Uchwała Nr 52/2018

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 27 września 2018 roku

 

w sprawie zatwierdzenia Programu Rozwojowego stworzonego na potrzeby projektu SIMED – symulacja w kształceniu pielęgniarek i położnych

 

 

Na podstawie art. 62 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 19) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje: 

 

 

§ 1

 

Senat zatwierdza Program Rozwojowy stworzony na potrzeby projektu SIMED – symulacja
w kształceniu pielęgniarek i położnych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-10-05 15:12:47
Data aktualizacji:2018-10-05 15:12:48

Liczba wyświetleń strony: 851

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka