Uchwała Nr 33/2018

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  26 kwietnia 2018 roku

 

w sprawie utworzenia kierunku studiów drugiego stopnia o nazwie kosmetologia
o profilu praktycznym

 


Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4) w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 6) lit. b) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

§ 1

  1. Na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach tworzy się od  roku akademickiego 2018/2019  kierunek studiów drugiego stopnia o nazwie kosmetologia o profilu praktycznym.

 

  1. Określa się efekty kształcenia dla  kierunku studiów kosmetologia na poziomie drugiego stopnia o profilu praktycznym, który zostanie utworzony na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu. Efekty kształcenia, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowią załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-05-07 08:39:19
Data aktualizacji:2018-05-07 08:40:04

Liczba wyświetleń strony: 949

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka