Uchwała  Nr 42/2018

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie zmiany planu rzeczowo - finansowego na 2018 rok

 

 

Na podstawie art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.)  oraz § 59 ust. 3 pkt 1) i § 179 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

  

Zmienia się plan rzeczowo-finansowy Uczelni na 2018 rok. Szczegółowe zmiany wprowadzone do planu rzeczowo - finansowego określa załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wersja papierowa załączników do uchwały dostępna jest w pok. 31

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-07-02 13:48:38
Data aktualizacji:2018-07-05 11:36:01

Liczba wyświetleń strony: 1041

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka