Uchwała  Nr 59/2018

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 listopada 2018 roku

 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia kierunków studiów

 

            Na podstawie art. 213 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku  Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r., poz. 1669) oraz § 59 ust. 2 pkt 6) lit. a) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach stwierdza wygaśnięcie następujących studiów pierwszego stopnia na kierunku:

 

  1. Na Wydziale Humanistycznym:
  1. militarystyka historyczna,
  2. organizacja turystyki historycznej,
  3. zarządzanie informacją i bibliotekoznawstwo.
  1. Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym:
  1. fizyka,
  2. zdrowie środowiskowe.
  1. Na Wydziale Zamiejscowym w Sandomierzu:
  1. e-Administracja,
  2. zdrowie publiczne.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-12-03 09:28:45
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2018-12-03 09:32:55

Liczba wyświetleń strony: 876

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka