Uchwała Nr 61/2018

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 20 grudnia 2018 roku

 

w sprawie uchwalenia  planu rzeczowo-finansowego na 2019 rok

 

Na podstawie art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym w zw.
z art. 169 pkt 3) ustawy z dnia 3 lipca 2018r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 1669) oraz § 59 ust. 3 pkt 1) i § 179 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

  

Uchwala się plan rzeczowo-finansowy Uczelni na 2019 rok, stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

Załączniki w wersji papierowej dostępne w pok. 113  w Biurze Organizacyjno-Prawnym  UJK

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-12-31 08:08:49
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-01-09 08:22:26

Liczba wyświetleń strony: 728

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka